ЦВЕТ:

апельсин Синий Желтый

макам макам алат молиенда